© 2016 Ing. Kateřina Holzmannová - mzdy a personalistika       KMZDY.CZ | KMZDY.EU | HOLZMANNOVA.CZ

Mzdy a personalistika Ostrava

www.holzmannova.cz

Nabízíme Vám profesionální zpracování mezd a personalistiky pro malé i velké organizace. Jsme připraveni zpracovat mzdy Vašich zaměstnanců a v plném rozsahu nahradit Vaší vlastní mzdovou účtárnu. Pro společnosti hledající externího dodavatele mzdového outsourcingu zajišťujeme kompletní mzdový servis, včetně všech souvisejících úkonů a poradenství. V oblasti tiskových sestav Vám můžeme nabídnout všechny standardní i " nestandardní " tiskové sestavy a to jak v papírové, tak i elektronické podobě různých formátů.

Těšíme se na případnou budoucí spolupráci a věříme, že naše služby přispějí ke klidnému a úspornému chodu Vaší společnosti.

HLEDÁTE ŘEŠENÍ ZPRACOVÁNÍ MEZD PRO VAŠÍ SPOLEČNOST?